Hjem
  -  
Caser
  -  
Stovner Sportsklubb

Stovner Sportsklubb

Design
Innhold
Sosiale medier

«Sammen skaper vi glede» er Stovner SKs slagord. Når vi utviklet logo hadde vi det i bakhodet. Utgangspunktet er klubbens hjemsted.

Utganspunktet for logoens form er hentet fra klubbens hjemsted. Stovner kommer av det norrøne «stufnar» som betyr stubber og symboliserer selve kjernen av klubben

No items found.

Flere caser

@vildoslo@vildnyc